Home Category Blog Subsidie glasvezel bedrijventerrein Hengevelde rond
Subsidie glasvezel bedrijventerrein Hengevelde rond PDF Print E-mail
Tuesday, 13 May 2014 13:53
het-wegdam-hengevelde
Glasvezel op bedrijventerrein Het Wegdam komt steeds dichterbij. Om tot een financieel sluitend project te komen heeft de provincie Overijssel een subsidie toegezegd van € 25.000. Aan het verlenen van de subsidie is door de provincie Overijssel een aantal randvoorwaarden gekoppeld. De gemeente Hof van Twente sluit hierbij aan en stelt indien aan de randvoorwaarden wordt voldaan ook € 25.000 beschikbaar, zo is vandaag bekend geworden. Hiermee is het project sluitend gemaakt. Met deze financiële bijdrage maakt de gemeente Hof van Twente het voor Cogas mogelijk om dit project te starten.
Voor de bedrijven op het bedrijventerrein betekent dit dat de aansluitingen tegen normale tarieven voor bedrijven gerealiseerd kunnen worden. Cogas heeft aangegeven dat gaat starten met de realisatie van de aansluiting van het bedrijventerrein Hengevelde wanneer de € 50.000 beschikbaar is. De verwachting is daarom dat binnen niet al te lange tijd de schop van Cogas de grond in gaat. Hieronder de navolgende randvoorwaarden die door de provincie Overijssel en de gemeente aan de subsidie gekoppeld:

-        Minimaal 20% aansluitingen op het industrieterrein Het Wegdam te Hengevelde;
-        Open netwerk waarop meerdere providers kunnen aanbieden;
-        Realiseren van een verbinding tussen Goor en Hengevelde en het realiseren van  aansluitpunten op het industrieterrein het Wegdam te                   Hengevelde door Cogas;
-        Aansluiting tegen normaal gebruikelijke commerciële tarieven;

Na de aansluiting van Het Wegdam zal Cogas zo snel mogelijk starten met de vraagbundeling en daarna de aanleg van glasvezel in Hengevelde, Bentelo en het buitengebied van de gemeente.
Last Updated on Tuesday, 13 May 2014 14:00